Programos anotacija

Programos anotacija
Stiprinant visuomenės ir kiekvieno piliečio vaidmenį valstybės kūrime, šalies saugumo ir gynybos užtikrinimo procese, pilietinio ugdymo klausimai, susiję su šalies gynyba tampa vis aktualesni. Kai kuriose Lietuvos mokyklose jau pradėtas vykdyti neformalus ir formalus mokinių pilietinis ugdymas šalies saugumo ir gynybos klausimais (pvz.: pagal formalaus ugdymo programas pradėtas diegti kūno kultūros modulis „Krašto gynyba“, atskiros Lietuvos mokyklos plėtoja įvairias ugdymo iniciatyvas gynybos tema, organizuojamos išvykos į karinius dalinius, susitikimai su kariais, Lietuvos šaulių sąjungos atstovais ir kt.). Be to, Bendrojoje pilietinio ugdymo programoje 9-10 klasėms numatyta mokinius supažindinti su šalies nacionalinio saugumo ir gynybos klausimais. Siekiant užtikrinti kokybišką šio specifinio ugdymo proceso organizavimą reikia ugdyti atitinkamas mokytojų kompetencijas, suteikiant papildomų žinių šalies saugumo ir gynybos klausimais.
Pasirengimo šalies gynybai tvarka gali keistis, tačiau piliečio pareiga ginti Tėvynę nekinta, kaip ir nekinta ir kitos piliečių pareigos bei tesės.
Programos „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“ pasirenkamasis modulis „Pilietis ir šalies gynyba“ (bendra trukmė – 22 val.: 11 val. teorijos, 5 val. praktikos ir 6 val. savarankiško darbo) būtų ypatingai naudingas mokytojams ir neformalaus ugdymo specialistams, ugdant jaunimo pilietines nuostatas, stiprinant piliečių valią ginti savo kraštą.

Renginys

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalionas Liepojos 5, Klaipėda (Klaipėda)
2020-08-25 11:30 – 2020-08-28 16:00 (40 akad. val.)
Visų mokomųjų dalykų mokytojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, vykdantys ugdomąsias veiklas, neformaliojo švietimo mokytojai, švietimo administratoriai (savivaldybių administracijų darbuotojai, nacionalinių švietimo institucijų darbuotojai ir pan.)
Nacionalinė švietimo agentūra

Jei esate prisijungę prie Ugdymo sodo, spragtelėję užrašą „Atversti Ugdymo sode" peržiūrėsite išsamų renginio aprašą.
Jei šiuo metu vyksta registracija ir yra laisvų vietų, galėsite užsiregistruoti į renginį.

Jei nesate prisijungę – kitoje naršyklės kortelėje atsivers Ugdymo sodo prisijungimo langas.
Prisijunkite ir grįžę į šį langą iš naujo aktyvuokite nuorodą „Atversti Ugdymo sode".

Apie renginį

S. Bitlieriūtė, Kaip atskleisti nacionalinio saugumo ir krašto gynybos temas mokykloje.

Lietuvos kariuomenės pristatymas

Pilietinis pasipriešinimas

Pilietinės gynybos įrankiai

Šeimos pasiruošimas

Šeimos pasiruošimas_2

Sutrumpinta versija

KAM video klipas_1

KAM video klipas_2

Daina Grigėnienė, daina.grigeniene@nsa.smm.lt
Salomėja Bitlieriūtė, salomeja.bitlieriute@nsa.smm.lt