Metodinė diena „Skaitymo ir rašymo užduočių atlikimas: mokymasis tyrinėjant“ rusų gimtosios kalbos mokytojams, dirbantiems mokyklose tautinės mažumos kalba

Programos anotacija

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir Literatūrinis Aleksandro Puškino muziejus 2016 m. rugpjūčio 30 d. organizuoja metodinę dieną „Skaitymo ir rašymo užduočių atlikimas: mokymasis tyrinėjant“ rusų gimtosios kalbos mokytojams, dirbantiems mokyklose tautinės mažumos kalba.

Metodinės dienos tikslas – aptarti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų svarbą, mokymosi tyrinėjant įgyvendinimo būdus ugdymo procese.


Metodinės dienos 2016


Pedagogo dalyko / ugdymo srities dalykinės kompetencijos
Registracija jau baigėsi.

Renginys

Subačiaus g. 124 (Vilnius)
2016-08-30 09:00 – 2016-08-30 15:00 (6 akad. val.)
Dalykų mokytojas, Rusų gimtosios kalbos mokytojai, dirbantys mokyklose tautinės mažumos kalba.

Laikas

Temos

Lektoriai ir moderatoriai

8.30–8.45

Registracija.

8.45–9.00

Sveikinimo žodis. Ona Čepulėnienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė.

9.00–10.30

Markučiai ir Vilniaus kultūrinis gyvenimas XIX ir XX a.

Dr. doc. Pavel Lavrinec, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos katedros vedėjas

10.30–10.45

Pertrauka

10.45–11.15

Mokymosi tyrinėjant taikymas ugdymo procese, naudojant įvairias edukacines erdves.

Danuta Szejnicka, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė

11.15–12.15

Mokymasis tyrinėjant: kalbinio ir literatūrinio ugdymo organizavimas pagal bendrąsias programas.

Mokytojų patirties pristatymas.

Alevtina Gromyka, Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos mokytoja metodininkė,

Irina Tarasova, Vilniaus Levo Karsavino mokyklos mokytoja metodininkė

12.15–12.30

Pertrauka

12.30–13.30

Kūrybinės laboratorijos: mokymosi tyrinėjant veiklų planavimas. Darbas grupėmis.

Danuta Szejnicka

13.30–14.00

Darbo grupių pristatymas.

Danuta Szejnicka

14.00–14.15

Pertrauka

14.15–15.15

Literatūrinio Aleksandro Puškino muziejaus teminės erdvės edukacinių programų kontekste.

Vida Povilenskienė, Literatūrinio A. Puškino muziejaus specialistė,

Nadežda Petrauskienė, Literatūrinio A. Puškino muziejaus direktorė

15.15–16.00

Metodinės konsultacijos apibendrinimas. Susitarimai dėl veiklų vykdymo.

Danuta Szejnicka

Bendras kvietimas į metodines dienas.

Renginio programa.

RYŠIAMS:

Programos turinio klausimais – Danuta Szejnicka, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė, tel. + 370 5  210 9827, el. p. Danuta.Szejnicka@upc.smm.lt.

Organizavimo klausimais – Alė Vilutienė, Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė, tel. + 370 5  277 2194, el. p. Ale.Vilutiene@upc.smm.lt.

Ugdymo plėtotės centras
Registracija jau baigėsi.

Jei esate prisijungę prie Ugdymo sodo, spragtelėję užrašą „Atversti Ugdymo sode" peržiūrėsite išsamų renginio aprašą.
Jei šiuo metu vyksta registracija ir yra laisvų vietų, galėsite užsiregistruoti į renginį.

Jei nesate prisijungę – kitoje naršyklės kortelėje atsivers Ugdymo sodo prisijungimo langas.
Prisijunkite ir grįžę į šį langą iš naujo aktyvuokite nuorodą „Atversti Ugdymo sode".

Apie renginį

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, tęsdami metodinių dienų ciklą, rusų gimtosios kalbos mokytojus pakvietė į Literatūrinį Aleksandro Puškino muziejų (toliau – muziejus). Vida Povilenskienė, muziejaus specialistė, prieš renginį supažindino su muziejaus eksponatų istorija, jų unikalumu.

42 mokytojai, dirbantys mokyklose tautinės mažumos kalba, aptarė mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų stiprinimo bei mokymosi tyrinėjant įgyvendinimo būdus ugdymo procese. Su metodinės dienos „ Skaitymo ir rašymo užduočių atlikimas: mokymasis tyrinėjant“ dalyviais dirbo mokslininkai, mokytojai praktikai, netradicinių edukacinių erdvių kūrėjai.

Dr. Pavel Lavrinec (Pavelas Lavrinecas), Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto docentas, Rusų filologijos katedros vedėjas, daug dėmesio skyrė „Markučių ir Vilniaus kultūriniam gyvenimui XIX ir XX a.“. Literatūrinio Aleksandro Puškino muziejaus aplinka pranešimui suteikė svarų kontekstą, įprasmino inovatyvumo ir kūrybiškumo sampratą.

Vida Povilenskienė ir Nadežda Petrauskienė, muziejaus direktorė, pranešime „Literatūrinio Aleksandro Puškino muziejaus teminės erdvės edukacinių programų kontekste“ atskleidė įtraukiančiojo mokymosi galimybes, panaudojant muziejaus siūlomas / įgyvendinamas programas, virtualias ekspozicijas bei virtualias parodas.

Alevtina Gromyka, Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos mokytoja metodininkė, kartu su savo mokinėmis – Dominyka Buchovskaja ir Nadia Jarmolo, pristatė skaitymo ir rašymo užduočių atlikimo, taikant mokymosi tyrinėjant būdus, netradicinių edukacinių erdvių panaudojimo ugdymo procese galimybes.

Irina Tarasova, Vilniaus Levo Karsavino mokyklos mokytoja metodininkė, pranešime „Mokymasis tyrinėjant: kalbinio ir literatūrinio ugdymo organizavimas pagal bendrąsias programas“ pabrėžė kūrybingumą skatinančios aplinkos svarbą, pateikė edukacinių priemonių taikymo mokymosi tyrinėjant kontekste praktinių pavyzdžių. Pavyzdžiai rusų kalbos 5–6 klasių pamokose.

Danuta Szejnicka, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė, kartu su metodinės dienos dalyviais aptarė / išryškino mokymosi tyrinėjant taikymo ugdymo procese, naudojant įvairias edukacines erdves, būdus ir galimybes. Kūrybinėse laboratorijose rusų gimtosios kalbos mokytojai, dirbdami grupėmis, išgrynino skaitymo ir rašymo užduočių specifiką, jų atlikimą, taikant mokymosi tyrinėjant metodą, planavo veiklas, skirtas bendrosioms programoms įgyvendinti.

Metodinės dienos organizatoriai dėkoja Literatūrinio Aleksandro Puškino muziejaus darbuotojams už pagalbą organizuojant metodinę dieną, Vilniaus universiteto doc. dr. Pavelui Lavrinecui, mokytojoms Alevtinai Gromykai ir Irinai Tarasovai bei Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos mokinėms už geranoriškumą, įgyvendinant renginio programą, kūrybinius sumanymus. Kūrybiškas, aktyvus metodinės dienos dalyvių ir partnerių bendradarbiavimas leidžia teigti, jog mokslinėmis įžvalgomis ir praktine veikla pagrįsti renginiai svarbūs ir reikalingi gimtųjų kalbų mokytojams, dirbantiems mokyklose tautinės mažumos kalba.

Элина Вайтекунене Пушкина  в  Маркучяй.

Kviečiame susipažinti su metodinės dienos „Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“ pranešimais:

Dr. Rita Dukynaitė. Skaitymas ir rašymas per visus dalykus. Tarptautinių tyrimų įžvalgos.

Dr. Aida Šimelionienė. Kodėl mokytis šiandien sunkiau nei vakar? 

Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos patirtis.

Utenos Krašuonos progimnazijos patirtis.

Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos patirtis.

VšĮ Vilniaus „Versmės“ katalikiškosios gimnazijos patirtis.

 

Su metodinės dienos tema susiję įrašai Ugdymo plėtotės centro virtualioje edukacinėje bibliotekoje:

Dr. Zita Nauckūnaitė. Skaitymas įvairių dalykų pamokose.

Dr. Zita Nauckūnaitė. Rašybos mokymo esmė.

 

Danuta Szejnicka, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė,

Alė Vilutienė, Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

Alė Vilutienė, ale.vilutiene@upc.smm.lt 852772194
Danuta Szejnicka, danuta.szejnicka@upc.smm.lt
Roma Sausaitienė, roma.sausaitiene@upc.smm.lt