Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant

Programos anotacija

2015–2017 m. Ugdymo plėtotės centras įgyvendina „Erasmus+“ KA 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projektą „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ (Innovative Teacher – Motivated Student: Collaborative Problem Solving). Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos, Portugalijos, Ispanijos, Bulgarijos ir Italijos švietimo institucijoms.
Švietimo organizacijoms vienas iš iššūkių yra išugdyti piliečius, gebančius integruoti STEAM (gamtos mokslų, technologijų, matematikos, inžinerijos) žinias ir gebėjimus, turinčius inovacinį ir kūrybiškumo potencialą. Kaip rodo tyrimai (pvz., „Edukacinių inovacijų taikymas X rajono Švietimo ir ugdymo organizacijose“ (2013 m.), „IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo pradiniame ir specialiajame ugdyme pasiūla, taikymo praktika ir perspektyvos Lietuvoje ir užsienyje“ (2010 m.), išorinis veiksnys, darantis įtaką edukacinių inovacijų taikymui – besikeičianti, informacinė visuomenė; vidinis veiksnys – organizacijos bendruomenė, nes nuo jos priklauso edukacinių inovacijų taikymo sėkmingumas organizacijoje. Svarbiausi kliuviniai, kurie išryškėja taikant edukacines inovacijas – švietimo bendruomenės nepakankama kompetencija kurti ir taikyti įvairius problemų sprendimo bendradarbiaujant metodus, skaitmeninius išteklius. Kūrybiškai spręsti problemas reikia ir laisvės.
Projekto baigiamojoje konferencijoje kviečiami dalyvauti įvairių dalykų mokytojai, besidomintys inovatyviais ugdymo metodais, STEAM, problemų sprendimu bendradarbiaujant, geimifikacija, duomenimis grįstu ugdymo tobulinimu.


Renginys

Ugdymo plėtotės centras, 201-202 aud., M. Katkaus g. 44, (Vilnius)
2017-09-21 10:00 – 2017-09-21 16:00 (6 akad. val.)
Įvairių dalykų mokytojai, besidomintys inovatyviais ugdymo metodais, STEAM, problemų sprendimu bendradarbiaujant, geimifikacija, duomenimis grįstu ugdymo tobulinimu

Laikas

Tema

Lektoriai

9.00–10.00

Registracija. Pasitikimo kava

 

10.00–10.10

Sveikinimo žodis

 

10.10–10.25

Projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ pristatymas

Eglė Vaivadienė, Ugdymo plėtotės centro (toliau – UPC) Ugdymo turinio skyriaus metodininkė, projekto koordinatorė

10.25–10.40

Interaktyvus konferencijos dalyvių prisistatymas ir jų lūkesčiai

10.40–11.00

Projekto rezultatai: trumpa teminė sukurtų intelektinių produktų apžvalga

11.00–11.30

Projekto rezultatai: nuo mokymo prie mokymosi pasitelkiant bendradarbiavimą, duomenis, STEAM ir žaidimus. Kvalifikacijos tobulinimo programos pristatymas

Giedrė Tumosaitė,  UPC mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė

11.30–12.00

Projekto rezultatai: kitokio mokymosi gerosios patirties žemėlapis. Kuo mes įdomūs kitiems, o kiti – mums?

Rūta Mazgelytė, UPC informacinių technologijų skyriaus viešinimo specialistė

12.00–12.30

Alytaus Putinų gimnazijos patirtis projekte: ko išmokstame dalyvaudami tarptautiniuose projektuose?

Alytaus Putinų gimnazijos  direktorė Daiva Sabaliaus-kienė, dir. pavaduotoja Vyta Šiugždinienė

12.30–13.00

Pietų pertrauka

 

13.00–13.30

Projekto rezultatai: pritaikykime tai, kuo domisi mokiniai. Skaitmeniniai mokymosi objektai

Aušra Gutauskaitė,  UPC ugdymo turinio skyriaus   metodininkė

13.30–14.00

Ar inovatyvu = įdomu = paveiku? Motyvacijos dirbti ir mokytis paieškos

Eglė Vaivadienė

14.00–14.30

Refleksija prie kavos puodelio

 

RYŠIAMS:

turinio klausimais – Eglė Vaivadienė, Ugdymo plėtotės centro Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė, tel. (8 5)  210 9826, el. p. Egle.Vaivadiene@upc.smm.lt,

organizaciniais klausimais – Alė Vilutienė, Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė, tel. (8 5)  277 2194, el. p. Ale.Vilutiene@upc.smm.lt.

UPC kvietimas technologinio ugdymo kokybei tobulinti.

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai technologijų bei įvairių dalykų mokytojams 2017 m. II pusmetį.

Ugdymo plėtotės centras
Registracija jau baigėsi.

Jei esate prisijungę prie Ugdymo sodo, spragtelėję užrašą „Atversti Ugdymo sode" peržiūrėsite išsamų renginio aprašą.
Jei šiuo metu vyksta registracija ir yra laisvų vietų, galėsite užsiregistruoti į renginį.

Jei nesate prisijungę – kitoje naršyklės kortelėje atsivers Ugdymo sodo prisijungimo langas.
Prisijunkite ir grįžę į šį langą iš naujo aktyvuokite nuorodą „Atversti Ugdymo sode".
Eglė Vaivadienė, eglevaivadiene@gmail.com 852109826
Alė Vilutienė, ale.vilutiene@upc.smm.lt