Mokinių technologinio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: technologijų brandos egzamino atvejo analizė

Programos anotacija

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros ataskaitose tobulintina mokyklos veiklos sritis – mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas. Technologijų brandos egzaminas – šiuolaikiška mokinių pasiekimų vertinimo forma, apjungianti kaupiamojo ir kriterinio vertinimo būdus. Analizuojant egzamino vertinimo sistemą ir kandidatų atliktus darbus bus tobulinama mokytojų mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencija.
Trijų dienų seminaro metu bus sudaroma galimybė diskutuoti apie technologinio ugdymo kokybę, tartis dėl ugdymo turinio tobulinimo perspektyvų; techninės užduoties bei laikaraščio sudarymo specifikos, technologijų brandos egzamino Baigiamojo darbo rengimo principų ir kt.

Mokymų trukmė 40 akad. val. Dalyviams, atlikusiems visos programos praktines užduotis, bus išduodami Ugdymo plėtotės centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, kuriuose bus įrašas apie dalyvio patobulintą dalykinę kompetenciją.
Kvalifikacijos tobulinimo programa mokama, ją sudaro trys sesijos. Dalyvio mokestis už visą kvalifikacijos tobulinimo programą – 60 eurų. Vienos dienos renginio dalyvio mokestis – 25 eurai, dviejų – 50 eurų.
Mokestis turi būti sumokėtas iki seminaro pradžios pagal pateiktą išankstinę sąskaitą faktūrą (pridėta registracijos formoje). Atvykus į seminarą pateikti pavedimo kopiją. Jei pinigus mokykla perves po renginio, privalote atvežti mokyklos garantinį raštą, jog mokykla garantuoja Jūsų dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo programoje ir apmokės pagal pateiktą sąskaitą–faktūrą.
Dalyviams išrašoma sąskaita faktūra.Pedagogo dalyko / ugdymo srities dalykinės kompetencijos

Renginys

Ugdymo plėtotės centras, 201-202 ir 302 aud., M. Katkaus g. 44, (Vilnius)
2017-10-12 09:00 – 2017-10-12 16:00 (8 akad. val.)
Dalykų mokytojas
Renginys yra mokamas

Pirmosios sesijos darbotvarkė bus paskelbta vėliau.

II sesija - lapkričio 23 d.

III sesija - gruodžio 4 d.

UPC kvietimas technologinio ugdymo kokybei tobulinti.

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai technologijų bei įvairių dalykų mokytojams 2017 m. II pusmetį.

 

Ugdymo plėtotės centras
Registruotis galima prisijungus prie Ugdymo sodo.

Jei esate prisijungę prie Ugdymo sodo, spragtelėję užrašą „Atversti Ugdymo sode" peržiūrėsite išsamų renginio aprašą.
Jei šiuo metu vyksta registracija ir yra laisvų vietų, galėsite užsiregistruoti į renginį.

Jei nesate prisijungę – kitoje naršyklės kortelėje atsivers Ugdymo sodo prisijungimo langas.
Prisijunkite ir grįžę į šį langą iš naujo aktyvuokite nuorodą „Atversti Ugdymo sode".
Eglė Vaivadienė, eglevaivadiene@gmail.com 852109826
Alė Vilutienė, ale.vilutiene@upc.smm.lt