2015 metų technologijų brandos egzamino apibendrinimas

Programos anotacija

Pasikeitus vertinimo kriterijams svarbu išanalizuoti ir apibendrinti 2015 m. technologijų brandos egzamino įgyvendinimo ypatumus.

Kviečiame technologijų mokytojus, technologijų brandos egzamino vertinimo komisijų narius, egzamino organizatorius ir įgyvendintojus jungtis prie transliacijos internetu ir pasidalyti technologijų mokyklinio brandos egzamino įgyvendinimo patirtimi, pristatyti sėkmes, atskleisti sunkumus, teikti pasiūlymus.

Egzamino apibendrinimas 2015 m. birželio 18 d. (ketvirtadienį) bus transliuojamas internetu nuo 14.00 iki 15.30 val. Į transliacijos dalyvių klausimus, pateiktus raštu (transliacijos pokalbių lange), atsakys Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinio egzaminų centro ir Ugdymo plėtotės centro specialistai. Prisijungti prie transliacijos bus galima nuo 13.45 val. adresu http://www.upc.smm.lt/gyvai/.

Transliacija skirta vidurinio ugdymo technologijų mokytojams ir profesinių mokyklų profesijos mokytojams, technologijų mokyklinio brandos egzamino kandidatų vadovams, kandidatų darbų vertintojams, technologijų brandos egzamino vertinimo komisijų nariams, savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, atsakingiems už brandos egzaminus, technologinį ugdymą, ugdymo įstaigų, kuriose vykdomas technologijų mokyklinis brandos egzaminas, vadovams, švietimo centrų metodininkams, kuruojantiems technologijų mokytojų metodinę veiklą.
Maloniai laukiame Jūsų klausimų, pateiktų el. paštu, ir iki transliacijos:
 Technologijų BE įgyvendinimo klausimais – Dalia Švelnienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. Dalia.Svelniene@smm.lt;
 Technologijų BE organizavimo ir vykdymo tvarkos klausimais – dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja, el. p. asta.ranonyte@nec.lt;
 Technologijų BE turinio klausimais – Eglė Vaivadienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė, el. p. egle.vaivadiene@upc.smm.lt.

Brandos egzaminai


Ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetencija
Registracija jau baigėsi.

Renginys

Ugdymo plėtotės centras, Vaizdo konferencijų salė (007 aud.), M. Katkaus g. 44 (Vilnius)
2015-06-18 14:00 – 2015-06-18 15:30 (2 akad. val.)
Švietimo įstaigos vadovas, Profesijos mokytojas, Dalykų mokytojas, technologijų mokyklinio brandos egzamino kandidatų vadovai, kandidatų darbų vertintojai, technologijų brandos egzamino vertinimo komisijų nariai

14.0014.05

Įžangos žodis

 

 

14.0515.00

Technologijų mokyklinio brandos egzamino apžvalga. Dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja

Mokyklų patirtis kuriant elektroninius aplankus „EUFolio“ projekte. Virginija Navickienė, Švietimo informacinių technologijų centro metodininkė

 

 

15.00 – 15.30

Į dalyvių klausimus, pateiktus raštu, atsako:

Dalia Švelnienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė,

dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja,

Eglė Vaivadienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė

RYŠIAMS:
Alė Vilutienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, tel. (8 5)  277 2194, ale.vilutiene@upc.smm.lt,
Aurimas Pečkys, transliacijos internetu administratorius, el. p. aurimas.peckys@upc.smm.lt,
Vidas Užkurys, transliacijos internetu IKT specialistas, tel. (8 5)  210 9824, el. p. vidas.uzkurys@upc.smm.lt.

Kvietimas į metodinę konsultaciją 2015 m. technologijų brandos egzamino rezultatams aptarti

Prisijungimo instrukcija.

Ugdymo plėtotės centras
Registracija jau baigėsi.

Jei esate prisijungę prie Ugdymo sodo, spragtelėję užrašą „Atversti Ugdymo sode" peržiūrėsite išsamų renginio aprašą.
Jei šiuo metu vyksta registracija ir yra laisvų vietų, galėsite užsiregistruoti į renginį.

Jei nesate prisijungę – kitoje naršyklės kortelėje atsivers Ugdymo sodo prisijungimo langas.
Prisijunkite ir grįžę į šį langą iš naujo aktyvuokite nuorodą „Atversti Ugdymo sode".

Apie renginį

Pasikeitus vertinimo kriterijams svarbu išanalizuoti ir apibendrinti 2015 m. technologijų brandos egzamino įgyvendinimo ypatumus. Tuo tikslu Švietimo ir mokslo ministerija (toliau – ŠMM), Nacionalinis egzaminų centras (toliau – NEC) ir Ugdymo plėtotės centras (toliau – UPC) kvietė technologijų mokytojus, technologijų brandos egzamino vertinimo komisijų narius, egzamino organizatorius ir įgyvendintojus jungtis prie tiesioginės vaizdo transliacijos internetu ir pasidalyti technologijų mokyklinio brandos egzamino įgyvendinimo patirtimi, pasidžiaugti sėkmėmis, atskleisti sunkumus, teikti siūlymus.

2015 m. birželio 18 d. transliacijos moderatorė Alė Vilutienė padėkojo technologinio ugdymo komandai iš ŠMM, NEC, UPC ir visoms miestų / rajonų technologinio ugdymo komandoms, kurios atsakingai rengėsi – 2014 m. gruodžio mėn. dalyvavo 4 metodinėse konsultacijose, 2015 m. taip pat 4 metodinėse konsultacijose – įgyvendinti technologijų brandos egzaminą.

Dr. Asta Ranonytė, NEC Egzaminų skyriaus vedėja, apžvelgdama technologijų mokyklinio brandos egzamino įgyvendinimą, pastebėjo: „ Jūsų didelė pagalba atnaujinant vertinimo kriterijus, rengiant rekomendacijas technologijų mokyklinio brandos egzamino įgyvendinimui – labai reikšminga. Vertimo kriterijų pakeitimas rodo, kad tiek egzamino pasirinkimui, tiek jo rezultatams didelės įtakos neturėjo“. Ji padėkojo mokytojams savanoriams, kurie 2014 m. teikė mokinių baigiamųjų darbų elektronines kopijas, ir priminė, jog ir šiais metais NEC prašys mokyklų pateikti mokinių baigiamųjų darbų aprašus: „Ypač domintų unikalūs, išskirtiniai, netipiški mokinių baigiamųjų darbų aprašai, arba tie, kurie vertinimo komisijoms dėl darbo vertinimo sukėlė daugiausiai diskusijų“. Dr. A. Ranonytė pasidžiaugė: „Matome Jūsų bendruomenės, vykdomo egzamino tvarumą, stabilumą. Jūs turite didžiausią egzamino vykdymo ugdymo procese patirtį ir galite drąsiai kitus konsultuoti“. Vedėja pastebėjo, jog NEC daugiausiai klausimų gavo dėl formos, t. y. kaip įgyvendinti vykdymo instrukcijos reikalavimus, ir prašė teikti siūlymus, rašyti adresu asta.ranonyte@nec.lt arba centras@nec.lt.

Virginija Navickienė, Švietimo informacinių technologijų centro metodininkė pristatė mokyklų patirtį kuriant elektroninius aplankus „EUfolio“ projekte, supažindino su naujomis aplinkomis, kaip pagreitinti informacijos kelią tarp mokinio, mokytojo ugdymo procese, brandos egzamino kandidato, kandidato vadovo, vertinimo komisijos narių egzamino vykdymo ugdymo procese metu. Pristatytos galimybės – optimizuojant pasirengimą egzaminui, mokinio pasiekimų gerinimui – sudomino technologijų mokytojus, kurie teikė klausimus, atskleidžiančius gilesnį naujų aplinkų panaudojimo supratimą. Mokytojai pastebėjo: „Elektroninis portfelis būtų naudingas organizuojant integruotos technologijų programos pamokas“.

Eglė Vaivadienė, UPC Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė, atsakydama į klausimą „Ar yra apmokamos mokytojo konsultacijos ir kaip?“, priminė metodinėse konsultacijose aptartą dokumentą ir kad mokykloms rekomenduojama vadovautis „Rekomendaciniais įkainiais už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą“, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-872.  

Mokytojai klausė: „Ar naujais mokslo metais jau yra numatyta metodinių seminarų dėl 2016 m. technologijų mokyklinio brandos egzamino? Gal po šios konferencijos dar atsiras naujovių?“. Dalyviai pažymėjo: „Konsultacijos leidžia saugiau pasijausti tiek nariams, tiek pirmininkui“. Pageidavo mokymų vertinimo komisijų nariams, ypač pirmininkams. Pridedamas transliacijos vaizdo įrašas.

Dėkojame vidurinio ugdymo technologijų mokytojams ir profesinių mokyklų profesijos mokytojams, technologijų mokyklinio brandos egzamino kandidatų darbų vadovams, kandidatų darbų vertintojams, technologijų brandos egzamino vertinimo komisijų nariams, savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, atsakingiems už brandos egzaminus, technologinį ugdymą, ugdymo įstaigų, kuriose vykdomas technologijų mokyklinis brandos egzaminas, vadovams, švietimo centrų metodininkams, kuruojantiems technologijų mokytojų metodinę veiklą, už pateiktus klausimus, siūlymus, dalykišką bendradarbiavimą apibendrinant 2015 metų technologijų brandos egzamino rezultatus.

Primename, kad technologinio ugdymo komandų 2015 m. rugpjūčio 26 d. (trečiadienį) laukiame tradicinėje metodinėje dienoje, kuri vyks Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakultete, Studentų g. 39, Vilnius.

 

Eglė Vaivadienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė,

Alė Vilutienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė

Alė Vilutienė, ale.vilutiene@upc.smm.lt 852772194
Regina Žukienė, regina.zukiene@upc.smm.lt