Visi renginiai

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Šeštadienis

Sekmadienis

11-27

09:00 Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: šokio, teatro brandos egzamino atvejo analizė. 2-oji sesija
11:00 „Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas įgyvendinant pagrindinio ugdymo bendrąją programą“ (savivaldybių administracijų lietuvių kalbos ir literatūros metodinių būrelių pirmininkams)
11-28

09:00 Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: dailės brandos egzamino atvejo analizė. 2-oji sesija
10:00 Prekybos žmonėmis prevencija mokyklose (Klaipėda)
10:00 „Socialinės ir komunikavimo kompetencijų ugdymo svarba ankstyvajame amžiuje". Kviečiame Utenos priešmokyklinio ugdymo pedagogus.
tęsinys: „Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas įgyvendinant pagrindinio ugdymo bendrąją programą“ (savivaldybių administracijų lietuvių kalbos ir literatūros metodinių būrelių pirmininkams)
11-29

09:00 Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: muzikos brandos egzamino atvejo analizė. 2-oji sesija
10:00 Prekybos žmonėmis prevencija mokyklose (Panevėžys)
12:00 Mokymai „Rašinio 11–12 klasėje mokymo praktika ir vertinimas“ (Vilniaus miesto mokyklų vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams)
13:00 Mokymai „Lietuvių kalbos integravimas į visus dalykus" Šalčininkų rajono tautinių mažumų pradinių klasių mokytojams (I sesija)
tęsinys: „Socialinės ir komunikavimo kompetencijų ugdymo svarba ankstyvajame amžiuje". Kviečiame Utenos priešmokyklinio ugdymo pedagogus.
11-30

09:00 Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo 2-oji dalis
10:00 „Socialinės ir komunikavimo kompetencijų ugdymo svarba ankstyvajame amžiuje“. Kviečiame Kauno m. priešmokyklinio ugdymo pedagogus
10:00 „Socialinės ir komunikavimo kompetencijų ugdymo svarba ankstyvajame amžiuje“. Kviečiame Vilniaus m. priešmokyklinio ugdymo pedagogus
12:00 Mokymai „Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas įgyvendinant pagrindinio ugdymo bendrąją programą“ (Visagino savivaldybės, Zarasų rajono mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams)
tęsinys: Mokymai „Lietuvių kalbos integravimas į visus dalykus" Šalčininkų rajono tautinių mažumų pradinių klasių mokytojams (I sesija)
01

tęsinys: Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo 2-oji dalis
tęsinys: „Socialinės ir komunikavimo kompetencijų ugdymo svarba ankstyvajame amžiuje“. Kviečiame Kauno m. priešmokyklinio ugdymo pedagogus
tęsinys: „Socialinės ir komunikavimo kompetencijų ugdymo svarba ankstyvajame amžiuje“. Kviečiame Vilniaus m. priešmokyklinio ugdymo pedagogus
tęsinys: Mokymai „Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas įgyvendinant pagrindinio ugdymo bendrąją programą“ (Visagino savivaldybės, Zarasų rajono mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams)
02
03
04
08:30 Mokinių technologinio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: technologijų brandos egzamino atvejo analizė. Mityba, tekstilė, 3-oji sesija
10:00 „Socialinės ir komunikavimo kompetencijų ugdymo svarba ankstyvajame amžiuje“. Kviečiame Telšių priešmokyklinio ugdymo pedagogus.
12:00 Mokymai „Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas įgyvendinant pagrindinio ugdymo bendrąją programą“ (Klaipėdos apskrities mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams)
13:00 II sesija seminaro „Lietuvių kalbos integravimas į visus dalykus“ Vilniaus m. pradinių klasių mokytojams
05
08:30 Mokinių technologinio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: technologijų brandos egzamino atvejo analizė. Dizainas, elektronika, konstrukcinės medžiagos, 3-oji sesija
tęsinys: „Socialinės ir komunikavimo kompetencijų ugdymo svarba ankstyvajame amžiuje“. Kviečiame Telšių priešmokyklinio ugdymo pedagogus.
tęsinys: Mokymai „Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas įgyvendinant pagrindinio ugdymo bendrąją programą“ (Klaipėdos apskrities mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams)
tęsinys: II sesija seminaro „Lietuvių kalbos integravimas į visus dalykus“ Vilniaus m. pradinių klasių mokytojams
06
12:00 Mokymai „Rašinio 11–12 klasėje mokymo praktika ir vertinimas“ (Klaipėdos apskrities mokyklų vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams)
07
09:00 Šiuolaikinė dailės ugdymo didaktika, 3-oji sesija
10:00 Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose galimybės , II sesija
10:00 „Socialinės ir komunikavimo kompetencijų ugdymo svarba ankstyvajame amžiuje“. Kviečiame Klaipėdos m. priešmokyklinio ugdymo pedagogus.
10:00 Mokymai „Rašinio 11–12 klasėje mokymo praktika ir vertinimas“ (Vilniaus rajono, Ignalinos, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių ir Trakų rajonų, Elektrėnų ir Visagino savivaldybių mokyklų vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams)
13:00 II sesija seminaro „Lietuvių kalbos integravimas į visus dalykus“ Klaipėdos m. pradinių klasių mokytojams
08
06:00 Lietuvos palikimas Baltarusijoje
tęsinys: Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose galimybės , II sesija
tęsinys: „Socialinės ir komunikavimo kompetencijų ugdymo svarba ankstyvajame amžiuje“. Kviečiame Klaipėdos m. priešmokyklinio ugdymo pedagogus.
tęsinys: II sesija seminaro „Lietuvių kalbos integravimas į visus dalykus“ Klaipėdos m. pradinių klasių mokytojams
09

tęsinys: Lietuvos palikimas Baltarusijoje
10
11
09:00 Šiuolaikinė muzikos ugdymo didaktika, 3-oji sesija
10:00 Matematinis ugdymas geroje mokykloje II sesija
10:00 „Socialinės ir komunikavimo kompetencijų svarba ankstyvajame amžiuje“. Kviečiame Tauragės priešmokyklinio ugdymo pedagogus.
12:00 Mokymai „Rašinio 11–12 klasėje mokymo praktika ir vertinimas“ (Šalčininkų rajono mokyklų vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams)
13:00 II sesija seminaro „Lietuvių kalbos integravimas į visus dalykus“ Šalčininkų pradinių klasių mokytojams
12
10:00 „Socialinės ir komunikavimo kompetencijų ugdymo svarba ankstyvajame amžiuje“. Kviečiame Šiaulių m. priešmokyklinio ugdymo pedagogus.
12:00 Mokymai „Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas įgyvendinant pagrindinio ugdymo bendrąją programą“ (Vilniaus miesto mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams)
tęsinys: Matematinis ugdymas geroje mokykloje II sesija
tęsinys: „Socialinės ir komunikavimo kompetencijų svarba ankstyvajame amžiuje“. Kviečiame Tauragės priešmokyklinio ugdymo pedagogus.
tęsinys: II sesija seminaro „Lietuvių kalbos integravimas į visus dalykus“ Šalčininkų pradinių klasių mokytojams
13
13:00 II sesija seminaro „Lietuvių kalbos integravimas į visus dalykus“ Visagino, Zarasų, Ignalinos pradinių klasių mokytojams
13:00 II sesija seminaro „Lietuvių kalbos integravimas į visus dalykus“ Vilniaus rajono pradinių klasių mokytojams
tęsinys: „Socialinės ir komunikavimo kompetencijų ugdymo svarba ankstyvajame amžiuje“. Kviečiame Šiaulių m. priešmokyklinio ugdymo pedagogus.
tęsinys: Mokymai „Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas įgyvendinant pagrindinio ugdymo bendrąją programą“ (Vilniaus miesto mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams)
14
10:00 „Socialinės ir komunikavimo kompetencijų ugdymo svarba ankstyvajame amžiuje“. Kviečiame Marijampolės priešmokyklinio ugdymo pedagogus.
10:00 Muzikos pamoka – klasės orkestras
10:00 „Socialinės ir komunikavimo kompetencijų ugdymo svarba ankstyvajame amžiuje“. Kviečiame Panevėžio m. priešmokyklinio ugdymo pedagogus.
11:00 Mokymai „Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas įgyvendinant pagrindinio ugdymo bendrąją programą“ (Ignalinos, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Vilniaus r., Elektrėnų sav. mokyklų 5-10 kl. lietuvių k. mokytojams)
tęsinys: II sesija seminaro „Lietuvių kalbos integravimas į visus dalykus“ Visagino, Zarasų, Ignalinos pradinių klasių mokytojams
tęsinys: II sesija seminaro „Lietuvių kalbos integravimas į visus dalykus“ Vilniaus rajono pradinių klasių mokytojams
15
10:00 Muzikos pamoka – klasės orkestras
tęsinys: „Socialinės ir komunikavimo kompetencijų ugdymo svarba ankstyvajame amžiuje“. Kviečiame Marijampolės priešmokyklinio ugdymo pedagogus.
tęsinys: Muzikos pamoka – klasės orkestras
tęsinys: „Socialinės ir komunikavimo kompetencijų ugdymo svarba ankstyvajame amžiuje“. Kviečiame Panevėžio m. priešmokyklinio ugdymo pedagogus.
tęsinys: Mokymai „Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas įgyvendinant pagrindinio ugdymo bendrąją programą“ (Ignalinos, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Vilniaus r., Elektrėnų sav. mokyklų 5-10 kl. lietuvių k. mokytojams)
16
17
18
10:00 „Socialinės ir komunikavimo kompetencijų ugdymo svarba ankstyvajame amžiuje“. Kviečiame Druskininkų priešmokyklinio ugdymo pedagogus.
19

tęsinys: „Socialinės ir komunikavimo kompetencijų ugdymo svarba ankstyvajame amžiuje“. Kviečiame Druskininkų priešmokyklinio ugdymo pedagogus.
20
10:00 „Sąmoningumas atlikėjo saviruošoje“
21
22
23
24
25
26
27
09:00 Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: dailės brandos egzamino atvejo analizė. 3-oji sesija
28
09:00 Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: muzikos brandos egzamino atvejo analizė. 3-oji sesija
29
09:00 Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: šokio, teatro brandos egzamino atvejo analizė. 3-oji sesija
30
31