Visi renginiai

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Šeštadienis

Sekmadienis

09-25

09:00 Vadovėlių ir mokymo priemonių medžiagos atitiktis mokinių amžiaus psichologiniams ypatumams
09-26

10:00 Projekto ,,Pažink valstybę" seminaras mokytojams
09-27

09-28

09:00 Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas. Baigiamoji (papildoma) sesija mokytojams, dalyvavusiems programos I ir II sesijose
10:00 Kokybiškos lyderystės kūrimas (1–5 metus dirbantiems mokyklų vadovams) I sesija
09-29


tęsinys: Kokybiškos lyderystės kūrimas (1–5 metus dirbantiems mokyklų vadovams) I sesija
09-30

01
02
11:00 Konferencija Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokytojams „Algirdas Julius Greimas Lietuvoje, pasaulyje, mokykloje“
03

tęsinys: Konferencija Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokytojams „Algirdas Julius Greimas Lietuvoje, pasaulyje, mokykloje“
04
10:00 Vaikų su autizmo spektro sutrikimais poreikiai. Įtrauktis į ugdymo procesą
05

tęsinys: Vaikų su autizmo spektro sutrikimais poreikiai. Įtrauktis į ugdymo procesą
06
07
08
09
09:00 Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: muzikos brandos egzamino atvejo analizė. 1-oji sesija
10
09:00 Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: šokio, teatro brandos egzamino atvejo analizė. 1-oji sesija
11
09:00 Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: dailės brandos egzamino atvejo analizė. 1-oji sesija
10:00 Užsienio kalbos ir dalyko integruotas mokymas (angl. CLIL) gabių mokinių ugdymui
10:00 Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas per informacinių technologijų pamokas, I sesija
12
09:00 Mokinių technologinio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: technologijų brandos egzamino atvejo analizė. Mityba, tekstilė, 1-oji sesija
13
09:00 Mokinių technologinio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: technologijų brandos egzamino atvejo analizė. Dizainas, elektronika, konstrukcinės medžiagos, 1-oji sesija
14
15
16
17
10:00 SLURŠ bendrosios programos įgyvendinimas, I sesija
18
09:30 Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės
tęsinys: SLURŠ bendrosios programos įgyvendinimas, I sesija
19
09:00 Šiuolaikinė dailės, muzikos ugdymo didaktika, 1-oji sesija
10:00 Matematinis ugdymas geroje mokykloje
tęsinys: Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės
20
09:00 Šiuolaikinė muzikos ugdymo didaktika, 2-oji sesija
09:00 Šiuolaikinė dailės ugdymo didaktika, 2-oji sesija
11:00 Tradicinė metų konferencija lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams „Literatūra šiandienos mokykloje“
tęsinys: Matematinis ugdymas geroje mokykloje
21

tęsinys: Tradicinė metų konferencija lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams „Literatūra šiandienos mokykloje“
22
23
24
09:30 Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės
09:30 Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės
25
09:30 Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės
tęsinys: Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės
tęsinys: Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės
26
09:00 Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės
09:30 Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės
tęsinys: Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės
27

tęsinys: Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės
tęsinys: Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės
28
29
30
09:30 Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės
10:00 Krizinių situacijų valdymas tarpininkaujant (mediacija). I modulis „Krizinių situacijų valdymas“
31

tęsinys: Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės
tęsinys: Krizinių situacijų valdymas tarpininkaujant (mediacija). I modulis „Krizinių situacijų valdymas“
11-01

11-02

09:00 Patyriminis mokymasis: idėja - veiksmas - aiškiai suvokta ir įvertinta patirtis, 1 sesija „Konstrukcinės medžiagos, elektronika: nuo idėjos iki rezultato“
10:00 Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, sensorinė integracija
11-03

09:00 Rėdos ratas: tradicijos ir šiuolaikiškumas. 1 sesija „Žiemos šventės. Papročiai, tradicijos, elgesio kultūra“
10:00 Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas per informacinių technologijų pamokas, II sesija
tęsinys: Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, sensorinė integracija
11-04

11-05