Visi teikėjai

Ugdymo plėtotės centras

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Šeštadienis

Sekmadienis

05-29

05-30

05-31

01
10:00 Izraelio patirtis ugdant vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų
02
03
04
05
11:00 Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme
06
09:00 Patyriminis mokymasis: idėja - veiksmas - aiškiai suvokta ir įvertinta patirtis IV-oji dalis „Patyriminis mokymasis ir dizainas“
tęsinys: Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme
07

tęsinys: Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme
08
10:00 Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: muzikos brandos egzamino atvejo analizė, III sesija
tęsinys: Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme
09
10
11
12
09:00 Programos „Rėdos ratas: tradicijos ir šiuolaikiškumas“ IV dalis - Rudens šventės. Papročiai, tradicijos, elgesio kultūra
13
14
10:00 Šiuolaikinė dailės didaktika, 6 sesija
15
10:00 Šiuolaikinė muzikos didaktika, 6 sesija
16
17
18
19
10:00 Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: dailės brandos egzamino atvejo analizė, III sesija
10:00 Mokymasis tyrinėjant įvairiose aplinkose
10:00 Gamtamokslinis ugdymas netradicinėse aplinkose
10:00 Mokymasis sportuojant
10:00 Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose galimybės
10:00 „Geografinės informacinės (GIS) ir modeliavimo sistemų taikymas mokantis tyrinėjant“
10:00 „Kūrybiškumas vadovo darbe – būtinybė ar privalumas?“ (mokyklų vadovams, Klaipėda)
10:00 Skaitmeninių įrankių naudojimas įvairių dalykų pamokose
10:00 "Mokymasis tyrinėjant STEAM kontekste" technologijų, menų, etninės kultūros, pradinio ugdymo, profesijos mokytojams
10:00 Mokymosi motyvaciją skatinanti aplinka (pradinių klasių mokytojų grupė, Klaipėda)
20

tęsinys: Mokymasis tyrinėjant įvairiose aplinkose
tęsinys: Gamtamokslinis ugdymas netradicinėse aplinkose
tęsinys: Mokymasis sportuojant
tęsinys: Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose galimybės
tęsinys: „Geografinės informacinės (GIS) ir modeliavimo sistemų taikymas mokantis tyrinėjant“
tęsinys: „Kūrybiškumas vadovo darbe – būtinybė ar privalumas?“ (mokyklų vadovams, Klaipėda)
tęsinys: Skaitmeninių įrankių naudojimas įvairių dalykų pamokose
tęsinys: "Mokymasis tyrinėjant STEAM kontekste" technologijų, menų, etninės kultūros, pradinio ugdymo, profesijos mokytojams
tęsinys: Mokymosi motyvaciją skatinanti aplinka (pradinių klasių mokytojų grupė, Klaipėda)
21
10:00 Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: šokio, teatro brandos egzamino atvejo analizė, III sesija
tęsinys: Mokymasis tyrinėjant įvairiose aplinkose
tęsinys: Gamtamokslinis ugdymas netradicinėse aplinkose
tęsinys: Mokymasis sportuojant
tęsinys: Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose galimybės
tęsinys: „Geografinės informacinės (GIS) ir modeliavimo sistemų taikymas mokantis tyrinėjant“
tęsinys: „Kūrybiškumas vadovo darbe – būtinybė ar privalumas?“ (mokyklų vadovams, Klaipėda)
tęsinys: Skaitmeninių įrankių naudojimas įvairių dalykų pamokose
tęsinys: "Mokymasis tyrinėjant STEAM kontekste" technologijų, menų, etninės kultūros, pradinio ugdymo, profesijos mokytojams
tęsinys: Mokymosi motyvaciją skatinanti aplinka (pradinių klasių mokytojų grupė, Klaipėda)
22

tęsinys: Mokymasis tyrinėjant įvairiose aplinkose
tęsinys: Gamtamokslinis ugdymas netradicinėse aplinkose
tęsinys: Mokymasis sportuojant
tęsinys: Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose galimybės
tęsinys: „Geografinės informacinės (GIS) ir modeliavimo sistemų taikymas mokantis tyrinėjant“
tęsinys: „Kūrybiškumas vadovo darbe – būtinybė ar privalumas?“ (mokyklų vadovams, Klaipėda)
tęsinys: Skaitmeninių įrankių naudojimas įvairių dalykų pamokose
tęsinys: "Mokymasis tyrinėjant STEAM kontekste" technologijų, menų, etninės kultūros, pradinio ugdymo, profesijos mokytojams
tęsinys: Mokymosi motyvaciją skatinanti aplinka (pradinių klasių mokytojų grupė, Klaipėda)
23
24
25
26
27
28
29
30
07-01

07-02