Visi renginiai

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Šeštadienis

Sekmadienis

04-25

10:00 Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai
04-26

10:00 XIX choreografijos metodinis praktinis seminaras
12:00 Pasirengimas įgyvendinti šiuolaikinių informacinių technologijų / geografines informacines sistemas (GIS) geografijos ir istorijos pamokose pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje.
tęsinys: Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai
04-27

10:00 Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo instrumento taikymas
tęsinys: Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai
04-28

04-29

11:00 Lituanistų ir istorikų forumas „Kaip atrasti Vasario 16-osios Respubliką mokykloje?“
04-30


tęsinys: Lituanistų ir istorikų forumas „Kaip atrasti Vasario 16-osios Respubliką mokykloje?“
01
02
03
04
09:30 Seminaras "Netektis ir išsiskyrimas. Kaip padėti vaikui?“
05
09:30 Mokinių emocinių ir socialinių gebėjimų ugdymas
06
09:30 Seminaras "Netektis ir išsiskyrimas. Kaip padėti vaikui?“
10:00 Pradinių klasių mokinių problemų sprendimo gebėjimų ugdymas per matematikos pamokas
07
08
09
10
11
09:00 Kaip pagerinti kūno kultūros pamokų kokybę
10:00 Netradicinių ugdymo erdvių ir netradicinių darbo būdų panaudojimas ugdymo procese.
12
10:00 Neformaliojo vaikų švietimo programų rengimas ir įgyvendinimas
13
14
15
16
14:00 Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų geroji patirtis įgyvendinant integruoto ugdymo programas
17
10:00 Paauglių kultūros ypatybės. Lytiškumo raiška, nepriklausomybės, atsakomybės ir saviraiškos siekis
10:00 Skaitymo gebėjimų ugdymas įvairių dalykų pamokose
18
09:30 Seminaras "Vaiko piešinys - laiškas man"
19
10:00 Praktinis aktyvių mokymosi metodų taikymas mokant rusų kalbos pradinėje pakopoje
20
09:30 Seminaras "Vaiko piešinys - laiškas man"
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
06-01

11:00 Muzikos brandos egzamino vertinimo tobulinimas. Tęsinys. Seminaro III dalis.
06-02

11:00 Dailės brandos egzamino vertinimo tobulinimas. Tęsinys. Seminaro III dalis.
06-03

06-04

06-05