Stipri mokyklos bendruomenė – sėkmingos mokyklos garantas?!

2016-05-05 14:00 – 2016-05-05 15:00

2016 m. gegužės 5 d. (ketvirtadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Stipri mokyklos bendruomenė – sėkmingos mokyklos garantas?“ .

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Astai Morkūnienei el. p. asta.morkuniene@upc.smm.lt, tel. (8 5) 2799599.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, švietimo administratoriai, socialiniai pedagogai, mokiniai ir jų tėvai bei kiti bendruomenių klausimais besidomintys asmenys.

Transliacijos tikslas – pristatyti ir aptarti, kokios savivaldos struktūros veikia mokyklose, kodėl svarbu telkti mokyklos bendruomenę, pasidalyti įžvalgomis, ar stipri mokyklos bendruomenė gali būti sėkmingos, geros mokyklos garantas.

Dalyviai (vaizdo transliacijų salėje):

  • Egidijus Gricius, Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos tarybos narys;
  • Tomas Jankūnas, Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius;
  • Iveta Justaitė, Lietuvos mokinių parlamento atstovė.

Transliacijos programa:
Bendras įvadas.
Mokyklos bendruomenės telkimas. Ar lengva sutelkti mokyklos bendruomenę, kodėl verta tą daryti?
Mokyklos savivalda. Ką turime ir ko siekiame?
Ar stipri mokyklos bendruomenė gali būti sėkmingos, geros mokyklos garantas?
Diskusija, atsakymai į prisijungusiųjų klausimus, įžvalgas, pastebėjimus.
Laidos apibendrinimas, pabaiga.

Transliacijos pradžia 14.00 val.  Jungtis kviečiame nuo 13.55 val.  

Prie Ugdymo plėtotės centro vaizdo transliacijų svetainės prisijungsite vadovaudamiesi prisijungimo instrukcija

Transliacijos nuoroda►

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

 

pagal rubriką
aktualios temos
pagal sritį
pilietiškumo ugdymas ir nacionalinis saugumas
pagal tikslinę grupę
bibliotekininkai
tėvai
įvairių dalykų mokytojai
švietimo pagalbos specialistai
mokyklų administracijų darbuotojai
neformaliojo ugdymo mokytojai
socialiniai pedagogai
mokiniai