Informatika pradiniame ugdyme: sužinokime, įsitraukime, kurkime

2017-02-23 15:00 – 2017-02-23 15:45

2017 m. vasario 23 d. (ketvirtadienį) 15.00–15.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Informatika pradiniame ugdyme: sužinokime, įsitraukime, kurkime“ .

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Albinai Zdanevičienei el. p. Albina.Zdaneviciene@upc.smm.lt, tel. (8 5)  277 2191.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti pradinių klasių mokytojai, mokyklų vadovai, savivaldybių švietimo padalinių specialistai, mokiniai ir jų tėvai bei visi kiti, besidomintys informatika ir skaitmeninių technologijų naujovėmis.

Transliacijos tikslas – pristatyti 2017–2018 metų planuojamą pradinio ugdymo informatikos turinio kūrimą ir išbandymą. Laidos dalyviai aptars mokyklų komandų, kurios talkins kuriant informatikos bendrąsias programas ir mokomąją medžiagą, bandys informatikos turinį, atrankos kriterijus, taip pat atsakys į žiūrovų klausimus.

Dalyviai (vaizdo transliacijų salėje):

  • dr. Valentina Dagienė, Vilniaus universiteto profesorė;
  • Egidija Nausėdienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
  • Albina Zdanevičienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė.

Transliacijos programa 
15.00–15.05 val. Bendras įvadas (Ugdymo plėtotės centro direktoriaus Giedriaus Vaidelio kalbos vaizdo įrašas), dalyvių pristatymas.
15.05–15.15 val. Nuveikti ir planuojami darbai kuriant pradinio ugdymo informatikos turinį.
15.15–15.30 val. Informatikos ugdymas pradinėse klasėse: KODĖL ir KAIP?
15.30–15.40 val. Mokyklų komandų atranka.
15.40–15.45 val. Atsakymai į klausimus.

Transliacijos pradžia 15 val. Jungtis kviečiame nuo 14.55 val. 

Prie Ugdymo plėtotės centro vaizdo transliacijų svetainės prisijungsite, vadovaudamiesi prisijungimo instrukcija

Transliacijos nuoroda►

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

 

 

 

pagal rubriką
aktualios temos
pagal sritį
pradinis ugdymas
pagal tikslinę grupę
tėvai
mokiniai
savivaldybių administracijų darbuotojai
mokyklų administracijų darbuotojai