Mokyklų (įsi)vertinimo duomenys – kvalifikacijos tobulinimo programoms

2017-05-18 14:00 – 2017-05-18 14:45

2017 m. gegužės 18 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklų (įsi)vertinimo duomenys – kvalifikacijos tobulinimo programoms“

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Ingridai Šedeckytei-Lagunavičienei el. paštu ingrida.sedeckyte-lagunaviciene@nmva.smm.lt.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų vadovai, metodininkai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai, bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokytojai.

Transliacijos tikslas – aptarti, kaip panaudoti mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenis mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų pasiūlai sudaryti.

Dalyviai (vaizdo transliacijų salėje):
•    Danutė Stankevičienė, Prienų švietimo centro direktorė,
•    Jurgita Vaitiekūnienė, Panevėžio rajono švietimo centro direktorė,
•    Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė.

Transliacijos programa
Per transliaciją analizuosime šiuos klausimus:
•    Kaip mokytojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos sudaro kvalifikacijos tobulinimo programų pasiūlą? 
•    Kaip mokytojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos naudoja mokyklų įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenis?
•    Koks mokomųjų dalykų metodinių būrelių vaidmuo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo(si) procese?
•    Kokį poveikį mokytojų kvalifikacijos tobulinimas daro mokinių pasiekimams?

14.00–14.05 val. Dalyvių pristatymas, įvadas.
14.05–14.35 val. Diskusija (moderuoja I. Šedeckytė-Lagunavičienė).
14.35–14.45 val. Diskusijos apibendrinimas. Klausimai.

Transliacijos pradžia 14 val. Jungtis kviečiame nuo 13.55 val. 

Prie Ugdymo plėtotės centro vaizdo transliacijų svetainės prisijungsite, vadovaudamiesi prisijungimo instrukcija

Transliacijos nuoroda►

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

 

 

 

pagal rubriką
aktualios temos
pagal sritį
pedagogų kvalifikacijos tobulinimas
mokyklos įsivertinimas
išorinis vertinimas
pagal tikslinę grupę
įvairių dalykų mokytojai
savivaldybių administracijų darbuotojai
mokyklų administracijų darbuotojai