Mokyklos bendruomenė: kodėl ir kaip tėvams verta įsitraukti?

2017-11-29 14:00 – 2017-11-29 14:45

2017 m. lapkričio 29 d. (trečiadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklos bendruomenė: kodėl ir kaip tėvams verta įsitraukti?“

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Vidai Kamenskienei el. paštu vida.kamenskiene@upc.smm.lt, tel. (8 5)  210 9820.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti įvairių dalykų mokytojai, mokyklų administracijų darbuotojai, savivaldybių administracijų darbuotojai, tėvai. 

Transliacijos tikslas – aptarti tėvų bendradarbiavimo su mokykla galimybes, pasidalyti idėjomis, kaip skatinti tėvus analizuoti mokinių pažangą. 

Dalyviai (vaizdo transliacijų salėje):

  • Vida Kamenskienė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė;
  • Rasa Ginčaitė-Nenartovičienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė;
  • Vaidas Bacys, Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius;
  • Jurgita Girdvainienė,  Šiaulių Salduvės progimnazijos neformaliojo švietimo skyriaus vedėja.

Transliacijos programa:
14.00–14.05 val. Įvadas, dalyvių prisistatymas.
14.05–14.15 val. Rasa Ginčaitė-Nenartovičienė. Mokyklų bendradarbiavimo su tėvais formų pristatymas. 
14.15–14.40 val. Vaidas Bacys. Paveikios bendradarbiavimo su tėvais formos. Pedagoginis tėvų švietimas. Kaip skatinti tėvus analizuoti mokinių pažangą?
14.40–14.45 val. Atsakymai į prisijungusiųjų klausimus. Laidos apibendrinimas, pabaiga.

Transliacijos pradžia 14 val. Jungtis kviečiame nuo 13.55 val. 

Prie Ugdymo plėtotės centro vaizdo transliacijų svetainės prisijungsite vadovaudamiesi prisijungimo instrukcija

Transliacijos nuoroda►

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

pagal rubriką
aktualios temos
pagal sritį
mokyklų veiklos tobulinimas
pagal tikslinę grupę
tėvai
įvairių dalykų mokytojai
mokiniai
savivaldybių administracijų darbuotojai
mokyklų administracijų darbuotojai