TALIS 2018 – mokymo ir mokymosi tyrimas

2018-01-09 14:00 – 2018-01-09 14:45

2018 m. sausio 9 d. (antradienį) 14.00–14.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „TALIS 2018 – mokymo ir mokymosi tyrimas“.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Iš anksto klausimus galite siųsti Eglei Melnikei el. paštu egle.melnike@nec.lt.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, administracijų atstovai, mokytojai, savivaldybių švietimo padalinių atstovai bei visi besidomintys švietimo tyrimais.

Transliacijos tikslas – pristatyti TALIS 2018 tyrimą. Lietuva dalyvauja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Tarptautiniame mokymo ir mokymosi tyrime TALIS 2018. TALIS 2018 yra pirmasis tarptautinis tyrimas, kuriame tiriama mokytojų darbo aplinka ir darbo sąlygos mokyklose. Šis tyrimas siūlo galimybę mokytojams ir mokyklų vadovams reikšmingai prisidėti prie švietimo ir ugdymo analizės bei švietimo politikos plėtojimo, švietimo ateities gairių kūrimo. Šis tyrimas yra unikalus ir apibūdinamas kaip „mokytojo balso“ tyrimas – juo siekiama išgirsti mokytojų ir mokyklų vadovų nuomonę įvairiais su ugdymu ir apskritai švietimu susijusiais klausimais. Tyrimo tikslas – surinkti ir ištirti bendrąją informaciją apie mokytojus ir mokyklas, mokytojų darbo ypatumus, ugdymo aplinką, lyderystės mokyklose aspektus, mokytojų darbo vertinimą ir grįžtamąjį ryšį. TALIS tyrimo dalyviai – mokytojai, dirbantys pagal pagrindinio ugdymo programą, ir vadovai tų mokyklų, kuriose tokie mokytojai dirba. Pirmasis TALIS tyrimas vyko 2008-aisiais, antrasis – 2013 m., trečiasis tyrimas vykdomas 2018 m. Planuojama, kad tyrimas Lietuvos mokyklose vyks 2018 m. vasario 12 d. – kovo 5 d.

Dalyviai (vaizdo transliacijų salėje):

  • Eglė Melnikė, Nacionalinio egzaminų centro Mokinių pasiekimų tyrimų ir analizės skyriaus metodininkė

Transliacijos programa:
14.00–14.15 val. TALIS 2018 tyrimo pristatymas. Tyrimo idėja, pagrindiniai tyrime nagrinėjami klausimai.
14.15–14.25 val. TALIS 2018 tyrimo vykdymo Lietuvoje aktualių klausimų pristatymas.
14.25–14.30 val. Atsakymai į klausimus.

Transliacijos pradžia 14 val. Jungtis kviečiame nuo 13.55 val. 

Prie Ugdymo plėtotės centro vaizdo transliacijų svetainės prisijungsite vadovaudamiesi prisijungimo instrukcija

Transliacijos nuoroda►

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje. Dėmesio! Interneto naršyklė turi palaikyti „Adobe Flash Player“ įskiepį.

 

pagal rubriką
pagal sritį
pagal tikslinę grupę