Jaunimo galimybė žinoti ir pasirinkti: www.aškritiškas.lt

2019-10-23 14:00 – 2019-10-23 14:30

Š. m. spalio 23 d. (trečiadienį)  14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „www.aškritiškas.lt – jaunimo galimybė žinoti ir pasirinkti“ .

Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokyklų vaiko gerovės komisijų nariai, klasių auklėtojai, mokytojai, administracijų atstovai, socialiniai pedagogai, psichologai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, tėvai, kiti suinteresuoti asmenys.

Transliacijos tikslas – pristatyti interneto svetainės www.aškritiškas.lt turinį ir jos panaudojimo galimybes bendraujant su jaunuoliais, informuojant juos apie psichoaktyviąsias medžiagas, skatinant būti atvirais, bendrauti, veikti, nebijoti iššūkių ir atsakomybės, sveikai ir įdomiai gyventi bei pasitikėti savimi.

Dalyviai (vaizdo transliacijų salėje):

  • Emilija Gaidytė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovė;
  • Milda Savickaitė, Vilniaus jaunimo informacijos centro koordinatorė.  

Per transliaciją galima tiesiogiai užduoti klausimų pranešėjams, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Emilijai Gaidytei el. p. emilija.gaidyte@ntakd.lt, tel. 8 706 63 191.

Transliacijos programa
14.00–14.05 val. Įvadas, dalyvių pristatymas.
14.05–14.20 val. Interneto svetainės www.aškritiškas.lt pristatymas, jos rubrikų ir jaunimui aktualių klausimų sąsajos.
14.20–14.25 val. Diskusija, atsakymai į prisijungusiųjų klausimus, įžvalgas, pastebėjimus.
14.25–14.30 val. Laidos apibendrinimas, pabaiga.

Transliacijos pradžia 14.00 val.  Jungtis kviečiame nuo 13.55 val. 

Prie vaizdo transliacijų svetainės prisijungsite vadovaudamiesi prisijungimo instrukcija Transliacijos nuoroda►

Dėmesio! Interneto naršyklėje turi būti įdiegtas ir įgalintas „Adobe Flash Player“ įskiepis. Rekomenduojame naudoti „Internet Explorer“ naršyklę. Techniniais prisijungimo prie transliacijos klausimais prašome kreiptis į Aurimą Pečkį, tel. (8 5) 277 7690, el. p. Aurimas.Peckys@upc.smm.lt.

 

 

pagal rubriką
pagal sritį
pagal tikslinę grupę