Atnaujinto metodų rinkinio „Pažink Europą“ pristatymas

2019-11-27 10:00 – 2019-11-27 10:30

2019 m. lapkričio 27 d. (trečiadienį) 10.00–10.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Atnaujinto metodų rinkinio „Pažink Europą“ pristatymas“ .

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Nijolei Selvestravičiūtei-Grybovienei el. paštu nijole.gryboviene@upc.smm.lt, tel. (8 5)  210 9826.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti istorijos, geografijos ir pilietinio ugdymo mokytojai.

Transliacijos tikslas – pristatyti atnaujintą „Pažink Europą“ metodų rinkinį, kuriame surinkti įvairūs metodai, skirti sudominti jaunimą, paskatinti diskutuoti ir gilintis į tai, kas vyksta Europos Sąjungoje. Aptarsime, kaip mokiniai, pasitelkdami įvairius metodus, gali geriau suvokti, kokias galimybes jie turi, būdami Europos Sąjungos piliečiais, kokią Europos Sąjungą jie nori ir gali sukurti. Naujajame leidime daugiau dėmesio skirta Lietuvos vaidmeniui Europos Sąjungoje ir tam, kaip jaunieji Europos Sąjungos piliečiai iš Lietuvos gali daryti įtaką Europos Sąjungai – kokia ji turėtų būti ir kaip galėtų geriau tenkinti piliečių poreikius.

Dalyviai (vaizdo transliacijų salėje):

  • Laimonas Ragauskas, VšĮ „Nectarus“ mokymų vadovas;
  • Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo metodininkė.

Transliacijos programa:
10.00–10.05 val. Bendras įvadas, dalyvių pristatymas.
10.05–10.25 val. Atnaujinto metodų rinkinio „Pažink Europą“ pristatymas.
10.25–10.30 val. Diskusija, galimybės prisijungusiems prie transliacijos pateikti nuomonę, klausimus, įžvalgas. 

Transliacijos pradžia 10.00 val. Jungtis kviečiame nuo 9.55 val. 

Prie vaizdo transliacijų svetainės prisijungsite vadovaudamiesi prisijungimo instrukcija Transliacijos nuoroda►

Dėmesio! Interneto naršyklėje turi būti įdiegtas ir įgalintas „Adobe Flash Player“ įskiepis. Rekomenduojame naudoti „Internet Explorer“ naršyklę. Techniniais prisijungimo prie transliacijos klausimais prašome kreiptis į Aurimą Pečkį, tel. (8 5) 277 7690, el. p. Aurimas.Peckys@upc.smm.lt.

pagal rubriką
pagal sritį
pagal tikslinę grupę