Viešieji puslapiai matomi visiems Ugdymo sodo lankytojams, tiek prisijungusiems, tiek neprisijungusiems Ugdymo sodo lankytojams. Čia pateikiamos švietimo aktualijos, suklasifikuotos nuorodos į Ugdymo sodo metodinę medžiagąmokymo priemones, pateikiamas Kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašas.

Prisijungusiems Ugdymo sodo lankytojams pasiekiamos aplinkos:

  • Kvalifikacijos tobulinimo aplinka, kuri skirta registravimuisi į renginius, kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimui ir jų peržiūrai;
  • Papildoma aplinka, kurioje Ugdymo sodo vartotojui pateikiamos įvairios funkcijos ir galimybės.

 

 


Skyrelį tvarko NŠA komanda Informacija atnaujinta 2020-10-15.