Programos anotacija

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas ir Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų taryba LR Seime 2015 gegužės 25 d. organizavo konferenciją „Pedagogų vaidmuo šiuolaikinėje švietimo sistemoje: iššūkiai, galimybės, patirtis“, kurios metu aptars, kaip stiprinti pedagogų asociacijų veiklą skatinant aktyvius mokytojus, skleis ir dalinsis per dvidešimt penkerius metus sukaupta gerąja patritimi, siekiant diegti ir skleisti mokymo, mokymosi ir mokinių motyvavimo metodus.
Konferencijoje dalyvavo 200 dalyvių: LR Seimo nariai, švietimo strategai, Lietuvos pedagogų asociacijų, kitų Lietuvos švietimo bendruomenių asociacijų atstovai, mokyklų vadovai, savivaldybių švietimo padalinių, verslo ir užsienio ambasadų atstovai, žurnalistai.


Informacija:
LPAVT koordinatoriai:
Rytas Šalna, tel. 8-685-33983, Eglė Šleinotienė, tel. 8-655-99 371, Arnoldas Riekumas, tel 8-670-13923.

Asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis kompetencija

Renginys

Gedimino pr. 53 (Vilnius)
2015-05-25 09:00 – 2015-05-25 17:00 (14 akad. val.)
Dalykų mokytojas, Pradinio ugdymo mokytojas, Profesijos mokytojas, Neformaliojo švietimo mokytojas, Pagalbos mokiniui specialistas, Bibliotekininkas, Švietimo įstaigos vadovas

Jei esate prisijungę prie Ugdymo sodo, spragtelėję užrašą „Atversti Ugdymo sode" peržiūrėsite išsamų renginio aprašą.
Jei šiuo metu vyksta registracija ir yra laisvų vietų, galėsite užsiregistruoti į renginį.

Jei nesate prisijungę – kitoje naršyklės kortelėje atsivers Ugdymo sodo prisijungimo langas.
Prisijunkite ir grįžę į šį langą iš naujo aktyvuokite nuorodą „Atversti Ugdymo sode".

Apie renginį

Konferencijoje buvo kalbėta apie dabartinę švietimo padėtį ir situaciją mokyklose, paanalizuota, kaip įvairios švietimo įstaigos vykdo Europos Sąjungos ir Lietuvos švietimo strategijos reikalavimus, išryškinti probleminiai klausimai, aptarta, kaip stiprinti pedagogų asociacijų veiklą skatinant aktyvius mokytojus, dalintasi per dvidešimt penkerius metus sukaupta gerąja patirtimi, siekiant diegti ir skleisti mokymo, mokymosi ir mokinių motyvavimo metodus.

Konferencijos dalyvius sveikinimo Algirdas Sysas, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės pavaduotojas, Orinta Leiputė, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė ir akademikas Algirdas Gaižutis, Lietuvos edukologijos universiteto rektorius.

Pranešimus aktualiais švietimo strategijos ir praktikos klausimais skaitė Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo viceministras dr. Rolandas Zuoza, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė dr. Daiva Vaišnienė, Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis, Lietuvos edukologijos universiteto prof. dr. Libertas Klimka, Kauno jėzuitų gimnazijos prancūzų kalbos mokytoja Vykinta-Šaulytė Bukauskaitė, Lietuvos edukologijos universiteto doc. dr. Dalius Dapkus ir Vilniaus universiteto prof. habil. dr. Rimas Norvaiša.

Socialinių partnerių nuomonę švietimo sistemos realijų ir pedagogų veiklos klausimais išreiškė  Lietuvos tėvų forumo tarybos narė Jolanta Lipkevičienė, Lietuvos mokinių parlamento Vilniaus regiono pirmininkas, Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokinių prezidentas, Jaunimo ministerijos vadovas Justas Jasevičius ir Krašto apsaugos ministerijos darbuotoja Auksė Ūsienė.

Konferencijos plenarinius posėdžius ir diskusiją moderavo Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų taryba koordinatoriai Rytas Šalna, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos vadovas ir Eglė Šleinotienė, Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos prezidentė. Jiems talkino Ieva Mažulienė, Lietuvos fizikos mokytojų asociacija.

Apskritojo stalo diskusijoje kalbėjo ir aktualius švietimo klausimus iškėlė Dr. Ramutė Mečkauskienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentė ir Viršuliškių pagrindinės mokyklos direktorė, prof. Giedrė Kvieskienė iš Lietuvos edukologijos universiteto, doc dr. Ina Dagytė-Mituzienė atstovaujanti Zonta International, Aidas Žandaris, Vilniaus universiteto ir LINMA atstovas, Saulius Žukas, ,,Baltų lankų“ leidyklos direktorius, Meilutė Apanavičienė, Marijampolės Meilės Lukšienės centro direktorė, Švietimo centrų darbuotojų asociacijos valdybos narė, ir Švietimo ir mokslo ministerijos Pradinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja dr. Loreta Žadeikaitė.

Ši konferencija prisidėjo prie mokinių pasiekimų gerinimo būdų paieškos ir sprendimų bei pozityvaus ir kryptingo pedagogų prestižo kėlimo.

Arnoldas Riekumas, ariekumas@me.com +37067013923