Ugdymas kitose erdvėse   Intelektinės nuosavybės samprata   MIR   STEAM   Geografinės informacinės sistemos   Etninė kultūra   Ištekliai mokyklų veiklos tobulinimui   Migracija ir integracija   Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas   Lietuvos aktualijos: ką manai?   

Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programa

Ilgalaikių planų pavyzdžiai (2018-11-16), .pdf, .doc formatu A pavyzdys B pavyzdys C pavyzdys )

 

Mokomoji medžiaga: Idėjos ugdymui

Idėjos ugdymui: kaip atskleisti nacionalinio saugumo ir krašto gynybos temas (2019, .pdf)

Idėjos ugdymui: kaip atskleisti medijų raštingumo ir nacionalinio saugumo temas (2018, .pdf)

Idėjos ugdymui: kaip atskleisti saugesnio interneto temas (2020, .pdf)

 

Kūno kultūros modulis „Krašto gynyba“

  • Krašto gynybos modulio lankstinukas (.pdf)
  • Krašto gynybos modulio rekomendacijos (.pdf). Krašto gynybos modulio rekomendacijos skirtos paaiškinti, kaip ugdyti jaunam žmogui būtinas fizines ypatybes ir gebėjimus bei stiprinti sveikatą, atskleisti ir ugdyti lyderio savybes, stiprinti asmeninę motyvaciją ir puoselėti tautinę tapatybę. Ši metodinė priemonė bus naudinga ugdant jaunimo pagarbą ir palankumą savo valstybei ir tautai, jos istorijai ir tradicijoms, demokratinėms vertybėms, taip pat sudarys sąlygas susipažinti su būsimo krašto gynėjo fizinio pasirengimo reikalavimais ir vertybinėmis nuostatomis, karinės tarnybos galimybėmis.
  • Kūno kultūra, sportas ir krašto gynyba (2016-03-31 pristatymas, .pdf)

 

Kibernetinis saugumas

 

Medijų ir informacinis raštingumas (MIR)

 


Skyrelį tvarko Nijolė Grybovienė Informacija atnaujinta 2023-10-26.